FSC ®

Wat is FSC?

FSC, de Forest Stewardship Council®, is een internationaleorganisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert.

FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

Wilt u net als vele andere klanten van Drukkerij Rozijn Repro het FSC keurmerk laten afdrukken op uw drukwerk dan kan dat.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van FSC dan kunt u contact met ons opnemen of kijk op www.fsc.nl

FSC Logo

Bekijk hier ons FSC Certificaat.