Leveringsvoorwaarden

Prijsopgaven en leveringen geschieden volgens de laatste leveringsvoorwaarden van de Grafische industrie, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam.

Download hier onze leveringsvoorwaarden.

KVGO