Skip to main content

Offerte of bestellen?Maatregelen Corona

De Rijksoverheid adviseert om extra maatregelen te nemen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Uiteraard willen wij als drukkerij Rozijn Repro hieraan bijdragen waar we kunnen.

Daarom geven wij gehoor aan deze oproep om zoveel mogelijk contact te mijden. Dit betekent dat onze klanten hier mogelijk iets van merken.

Wij treffen de volgende maatregelen: 

– Wij houden een strikte 150 cm afstand en zien toe op naleving hiervan in onze drukkerij.
– Wij hanteren een aangepast deurbeleid, zodat er niet te veel klanten en medewerkers tegelijk in ons bedrijf aanwezig zijn.
– Afspraken die gepland staan proberen we telefonisch of online te laten plaatsvinden.
– Leveranciers vragen we niet zonder aankondiging binnen te lopen.

Telefonisch (0316) 22 56 11 en digitaal (info@rozijnrepro.nl) zijn we gewoon bereikbaar en wij werken de komende tijd gewoon door.

Wij vragen hiervoor je begrip.

Met vriendelijke groet,
Team Drukkerij Rozijn Repro